สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yala

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา