Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yala

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
4

สื่อประชาสัมพันธ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

14 ธ.ค. 63

แนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาปี 64 ชุมชน

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
14 ธ.ค. 63

รายละเอียดโครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2564

14 ธ.ค. 63

ข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ 2564

14 ธ.ค. 63

การจัดการขยะที่ต้นทาง

14 ธ.ค. 63

QR code ใบสมัครชุมชนปลอดขยะ

ประเภทไฟล์: .png ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
14 ธ.ค. 63

การลด แยกขยะ ให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่ม จากต้นทางที่บ้านของท่าน

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 9.97 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
14 ธ.ค. 63

หัวใจสำคัญของขยะแนวคิดเหลือ0

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 9.96 Mb ดาวน์โหลด: 3498 ครั้ง
14 ธ.ค. 63

ทำความรู้จักกับประเภทของขยะมูลฝอยและสีถังขยะ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 13.71 Mb ดาวน์โหลด: 3497 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2