Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Yala of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

-

เอกสารแนบ

2018-10-12-13-47-25-01

ขนาดไฟล์:1.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง