Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Yala of Natural resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ.2520ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพ.ศ.2520ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-

เอกสารแนบ

ขึ้นบัญชีน้ำบาดาล

ขนาดไฟล์:6.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 53 ครั้ง