Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yala

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
3

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกัลยา โตะแวอายี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมแสดงความยินดี แก่นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกัลยา โตะแวอายี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา        เข้าร่วมแสดงความยินดี แก่นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

-

แกลเลอรี่